Webinar: Har du koll på momsfrågan? (Members only)

Webinar: Har du koll på momsfrågan? (Members only)

Har du koll på momsfrågan? Hur man ska hantera moms i projektverksamheten är en fråga som inte har ett självklart svar. Men risken kan vara stor om man gör fel. Genomför Skatteverket en skatterevision och bedömer att momsen har hanterats fel kan klustret drabbas...