Rapporter

Rapporter

STRUKTUR

Del 1. Orientering av det svenska klusterlandskapet, sammanfattning av analys, slutledning och rekommendationer till nästa steg.

Del 2. Fördjupad redovisning av intervjusamtal med klusterledare och klusterexperter från Europa.

Språk: Svenska

Framgångsrik klustersamverkan

En rapport från Clusters of Sweden

Vad är svenska klusters roll i Europas utveckling mot ett alltmer digitaliserat och hållbart samhälle? Och hur kan Europas kluster tillsammans arbeta för en gemensam framtid? 

Behovet av samarbete och en gemensam vision för Europa är större än någonsin, och vi står inför ett historiskt omställningsarbete.

Med denna omvärldsanalys vill vi öka kunskapen om klusters roll i samhällsutvecklingen och erbjuda verktyg för samhällsaktörerna som driver denna. Vi vill tillföra ett större perspektiv och hjälpa nya klusterorganisationer att definiera och utforma sin roll och riktning.

Publicerad av: Clusters of Sweden (2022), med stöd från Tillväxtverket (The Swedish Agency for Economic and Regional Growth) och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

STRUKTUR

Del 1. Kontext: Ekonomisk profil av Sverige och det svenska innovationsekosystemet

Del 2. Förverkliga din projektidé: Offentliga finansieringsmöjligheter för innovation och privata medel för innovativa företag

Språk: Engelska

Förutsättningar för innovation i Sverige

C2Lab Input Paper

En rapport från European Cluster Collaboration Platform

Inför C2Lab i Lund, Sverige - arrangerat i mars 2023 - förberedde European Cluster Collaboration Platform (ECCP) en rapport med fokus på:

  • Den ekonomiska profilen av Sverige
  • Det svenska innovationsekosystemet
  • Offentliga finansieringsmöjligheter för innovation
  • Privata medel för innovativa företag

Publicerad av: European Cluster Collaboration Platform (2023), ett initiativ av Europeiska unionen.

STRUKTUR

Del 1. Kontext: Den ekonomiska profilen av Skåne och södra Sverige

Del 2. Kluster i Skåne: Betydelsen för regional ekonomisk utveckling; Gränsöverskridande samarbete genom kluster; Smart specialisering

Språk: Engelska

Kluster som drivkraft för innovation i industriella ekosystem

Fokus på Skåne, Sverige

En rapport från European Cluster Collaboration Platform

Inför Clusters meet Regions i Skåne, Sverige - arrangerat i juni 2023 - förberedde European Cluster Collaboration Platform (ECCP) en rapport med fokus på:

  • Den ekonomiska profilen av Skåne och södra Sverige
  • Kluster i Skåne och deras betydelse för regional ekonomisk utveckling
  • Gränsöverskridande samarbete och involvering av skånska kluster i europeiska nätverk och stödinitiativ
  • Smart specialisering i Skåne

Publicerad av: European Cluster Collaboration Platform (2023), ett initiativ av Europeiska unionen.

Kontakta oss

Adress

Mårtenstorget 10A
223 51 Lund, Sverige

Telefon

+46 (0) 76 335 62 90