Internationalisering

Internationalisering
9

Projektlängd: 2022-05-15 – 2023-01-15

9

Projektpartners: Mobile Heights, Packbridge, IUC Syd, Smart Textiles, Media Evolution, Interior Cluster Sweden, Future Position X, Sustainable Business Hub, IoT World

9

Projektfinansiering: Vinnova

9

Kontakt: Carolina Garcés – carolina.garces(at)mobileheights.org

Projekt: CoSWE Triple I

Stöd till små- och medelstora företag för internationalisering, genom ökade synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationssystem

Genom projektet "CoSWE Triple I" har Clusters of Sweden och våra medlemmar utvecklat processer, metoder och verktyg för att hjälpa klusterorganisationer att nyttja regionala, nationella och internationella resurser för stöd till små- och medelstora företags internationalisering. 

Projektet drevs i samarbete mellan 9 olika klusterorganisationer från olika industrier och platser i hela Sverige, i nära samarbete med:

Insatserna var direkt kopplade till regeringens uppdrag att utveckla arbetsmetoder och processer för att öka synergierna mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser.

Involvering av svenska företag

Under hela projektet kunde svenska företag delta i pilotprojekt för att testa internationaliseringsprocesserna, metoderna och verktygen.

Processerna, metoderna och verktygen har utformats för att kunna spridas och skalas upp i framtiden. Vill du prova dem eller lära dig mer? Kontakta Carolina Garcés: carolina.garces(at)mobileheights.org

Kontakta oss

Adress

Mårtenstorget 10A
223 51 Lund, Sverige

Telefon

+46 (0) 76 335 62 90