Bakgrund

Bakgrund

Utvecklingen av Clusters of Sweden

Tillväxtverket stödjer Clusters of Sweden

Under hösten 2021 driver Clusters of Sweden – genom finansiering från Tillväxtverket – ett projekt som syftar till att stärka och utveckla svenska klusters strategiska och operativa förmåga att stärka företagens konkurrenskraft.

Projektet har fyra mål:

9

Öka klusterorganisationernas effektivitet i att stötta SMF med innovationsprocesser

9

Stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft genom att skapa kopplingar mellan medlemmar i olika kluster for ökat samarbete och kunskapsutbyte

9

Påbörja deltagande i europeiska samarbeten, utifrån de deltagande klustrens behov

9

Lägga grund for en långsiktig plan framåt för Clusters of Sweden, och hur klustersamverkan kan ta sig an utmaningar gällande t ex kompetensförsörjning, digitalisering och hållbar omställning

Kontakta oss

Adress

Mårtenstorget 10A
223 51 Lund, Sverige

Telefon

+46 (0) 76 335 62 90