Handlingsplan för företag

Handlingsplan för företag
9
9

Projektlängd: 2022-06-01 – 2024-05-31

9

Projektpartners: Clusters of Sweden, AFPC (Association française des pôles de compétitivité), Confindustria Emilia Area Centro, Federación Nacional de Agrupaciones de Empresas Innovadoras y Clusters, and Klastry Polskie, in cooperation with European Clusters Alliance

9

Projektfinansiering: European Union

9

Funding advisory board: Vinnova (Sweden’s Innovation Agency), Tillväxtverket (The Swedish Agency for Economic and Regional Growth), Bpi France, Invitalia, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

9

Kontakt: Lars Persson Skandevall – lars.skandevall(at)broninnovation.se

Projekt: CAFEIN

Vi skapar en gemensam handlingsplan för att stödja den gröna industriella omställningen av små- och medelstora företag i Europa

Genom projektet CAFEIN agerar nationella klusterorganisationer som facilitatorer och experter på innovationsekosystem åt nationella finansieringsorgan.

Klusterorganisationerna kommer att engagera och koppla samman alla intressenter i "quadruple helix": offentliga myndigheter, startups, små- och medelstora företag, stora företag, investerare, forsknings- och innovationsaktörer, den akademiska världen, inkubatorer, och leverantörer av företagstjänster. Allmänheten ges också möjlighet att delta.

Tillvägagångssättet kommer att stödja de nationella finansieringsorganen när det gäller att godkänna en gemensam handlingsplan för att främja strategier för cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och återhämtningsförmåga. På så sätt kraftsamlar vi också för att gemensamt bygga upp europeiska industriella värdekedjor i enlighet med målen att göra Europa klimatneutralt senast 2050.

Som konsortiepartner i CAFEIN-projektet ansvarar Clusters of Sweden för att bygga upp det gemensamma handlingsprogrammet. Detta omfattar bland annat att:

  • Definiera det femåriga programmet
  • Undersöka överförbarheten inom EU
  • Etablera synergier med finansieringsprogram inom EU och dess medlemsstater
  • Kartlägga möjligheterna till samfinansiering för implementeringen av den gemensamma handlingsplanen

Möjligheter för företag och klusterledare att engagera sig

Hur kan vi förbättra det stöd som företag får från kluster och innovationssystemet i Europa? Vi vill gärna höra dina tankar!

Delta i CAFEIN-undersökningen här

Kontakta oss

Adress

Mårtenstorget 10A
223 51 Lund, Sverige

Telefon

+46 (0) 76 335 62 90