Vi stöttar svenska
klusterorganisationer och innovationsnätverk

Från norr till söder

Clusters of Sweden bildades för att lyfta fram och kanalisera svenska klusterorganisationers intressen, behov och möjligheter.

Vi är en samverkansplattform för klusterorganisationer i Sverige och består av kluster från olika branscher och geografiska platser i hela landet. Vi arbetar tillsammans för att stötta klusterutveckling, samarbete, policy och internationalisering.

9

Klusterutveckling

Erbjuder support, utbildning och insatser som hjälper klusterledningar att framgångsrikt utveckla sina kluster.

9

Klustersamarbete

Ett nationellt ekosystem för kunskapsutbyte, bästa praxis och klustersamarbete i gemensamma initiativ och projekt.

9

Klusterpolicy & Finansiering

Advocating for cluster matters, regulatory frameworks and financial affairs in policy forums.

9

Klusterinternationalisering

En naturlig länk till och från Sverige för samarbete mellan kluster på nordisk, europeisk och internationell nivå.

Från Sverige till världen

Vi är den gemensamma rösten för svenska kluster i internationella klusternätverk.

Några av nätverken vi är aktiva medlemmar i inkluderar TCI Network, European Cluster Collaboration Platform (ECCP), och European Clusters Alliance.

Klusterorganisationer
gör skillnad

Klusterorganisationer erbjuder en naturlig och neutral länk mellan beslutsfattare, företag, akademi, stödsystem och branscher.

Med tonvikt på att bygga relationer och nätverk är klusterorganisationer viktiga aktörer för att utveckla europeiska innovationsekosystem.

Vi gör detta genom att kanalisera olika insatser som stimulerar innovationsaktiviteter – och tillväxt av vår konkurrenskraft och ekonomi.

Är du en svensk klusterorganisation?
Gå med i Clusters of Sweden!

Bli medlem

Gemensamma intressen

  • Utöka ditt klusternätverk
  • Utbildningsinsatser
  • Ansök om gemensamma projekt
  • Dela bästa praxis  
  • Certifieringsstöd

En gemensam röst

  • Nationellt beslutsfattande
  • Europeiska klusterinitiativ
  • Internationella allianser
  • Internationella projekt
  • Klusterutvecklingsmål

Clusters of Sweden arrangerar olika inspirationsseminarier och matchmaking events

Initiativtagare
Kontakta oss

Adress

Mårtenstorget 10A
223 51 Lund, Sverige

Telefon

+46 (0) 76 335 62 90